Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
rozpoczyna nabór (we wszystkich Delegaturach Izby) na:

Kurs Praktyczny na Zarządcę Nieruchomości
oraz Kurs Praktyczny na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

 

Ukończenie kursu praktycznego:

pozyskanie Licencji Zarządcy Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Wzór licencji: http://www.kign.pl/dolacz-do-nas/jak-uzyskac-licencje-kign/

Termin rozpoczęcia kursu praktycznego na Zarządcę:  

nabór w systemie ciągłym, rozpoczęcie w momencie utworzenia grupy min. 12-15 osób. Kursy odbywać się będą w systemie weekendowym

Miejsce kursów praktycznych:

Delegatura Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Bydgoszczy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 

Minimum Programowe:

ustala się 100 godzinne minimum programowe dla kursów praktycznego na licencję Zarządcy Nieruchomości oraz 100 godzinne minimum programowe dla kursu praktycznego na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Kurs obejmuje zarówno zajęcia praktyczne jak i również teoretyczne.

Cena: 1899zł 

Program Kursu Praktycznego na Zarządcę Nieruchomości KIGN - pobierz

Program Kursu Praktycznego na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN - pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące kursów praktycznych (m.in. cena, miejsce organizacji kursów praktycznych) można uzyskać kierując zapytanie drogą mailową na adres wybranej Delegatury Izby. Zajęcia prowadzą doświadczeni i wieloletni praktycy zawodowi z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zapraszamy do uczestnictwa w kursach praktycznych na Zarządcę Nieruchomości oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Zapytaj o szczegóły > bydgoszcz(at)kign.pl

Polub nas